4.4. 4 MITAS


TOLESNI VEIKSMAI, KURIŲ IMTASI DĖL REIKIAMĄ PARAMĄ GAVUSIŲ INICIATYVŲ, BUVO NUVILIANTYS


TIKROVĖ:

Pateikus iniciatyvą „End the Cage Age“ (dėl gyvūnų veisimo narvuose užraudimo), Komisija įsipareigojo iki 2023 m. pabaigos pateikti teisės akto pasiūlymą palaipsniui atsisakyti narvų sistemų naudojimo visiems iniciatyvoje nurodytiems gyvūnams ir galiausiai jas uždrausti.


Pateikus iniciatyvą „Minority SafePack“, Komisija įvertino, kad nuo 2013 m., kai iniciatyva buvo pateikta pirmą kartą, imtasi įvairių priemonių keliems inciatyvos pasiūlymų aspektams spręsti. Nors jokių kitų teisės aktų nebuvo pasiūlyta, visapusiškas jau priimtų teisės aktų ir politikos įgyvendinimas labai padeda siekti iniciatyvos tikslų.


Iniciatyvos Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ rezultatai:

1. Komisijos reglamento dėl ES rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo pasiūlymas. Reglamentą Europos Parlamentas ir Taryba priėmė 2019 m. birželio mėn. Šis naujas teisės aktas įsigaliojo 2021 m. kovo mėn.;

2. Nuo 2017 m. daugiau audito priemonių ir aktyvesnis bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvos.

2019 m. rugsėjo mėn. įsigaliojo Komisijos direktyva 2019/782 nustatyti suderinti rizikos rodikliai.


Pateikus iniciatyvą „Stabdykite vivisekciją“, Komisija:

1. Pripažino, kad reikia sparčiau daryti pažangą bandymų su gyvūnais pakeitimo, mažinimo ir vykdymo sąlygų gerinimo srityje;

2. Įsipareigojo daugiau remti alternatyvių metodų kūrimą ir tvirtinimą.


Ėmusis iniciatyvos „Teisė į vandenį“:

1. Komisija pateikė Direktyvos dėl geriamojo vandens persvarstymo pasiūlymą, kad būtų pagerintos galimybės gauti vandens ir kad jos būtų užtikrintos pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms. Persvarstyta direktyva įsigaliojo 2021 m. sausio 12 d.;

2. Europos Komisija skatina, kad visuotinė prieiga prie vandens ir sanitarijos paslaugų liktų vienu iš Jungtinių Tautų darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslų;

3. Padėta įtraukti aiškią teisės į vandenį nuorodą į Europos socialinių teisių ramsčio principus.

Last modified: Tuesday, 17 May 2022, 11:05 AM