4.2. 2 MITAS


REGISTRACIJOS ETAPU ATMESTŲ INICIATYVŲ DALIS YRA LABAI DIDELĖ


TIKROVĖ:

1. Nuo 2015 metų užregistruota 90 proc. pasiūlytų iniciatyvų! O nuo 2020 m. sausio mėn., kai pradėtos taikyti naujos taisyklės, nebuvo atmesta nė viena iniciatyva (duomenys 2021 m. spalio mėn.).

2. Registruoti atsisakoma tik tuo atveju, jeigu iniciatyva akivaizdžiai viršija Komisijos įgaliojimus arba ja siekiama piktnaudžiauti, ji yra lengvabūdiška arba prieštarauja ES vertybėms.

3. Siekdama, kad iniciatyvų būtų atmetama mažiau, Komisija labiau padeda organizatoriams – teikiama nepriklausoma pagalbos paslauga (ECI Forum) ir iniciatyvas leista užregistruoti iš dalies.

Paskutinį kartą keista: Antradienis, 2022 gegužės 17, 10:28