3.1. Noriu paremti Europos piliečių iniciatyvą

Kaip galiu pritarti iniciatyvai?

Turite užpildyti ir pasirašyti pritarimo pareiškimą popierine forma arba internetu.

Iniciatyvos, kurias šiuo metu galima pasirašyti.

 

Kokią informaciją turiu pateikti?

Ši informacija įvairiose šalyse skiriasi.

Visi ES piliečiai privalo nurodyti: pilietybę; vardą ir pavardę; ir, priklausomai nuo šalies:

arba

A. visą pašto adresą ir gimimo datą

  (Airijos, Danijos, Graikijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos, Slovakijos, Suomijos, Vokietijos piliečiams)

arba

B. asmens kodą ir asmens kodo arba asmens dokumento rūšį

  (Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos, Švedijos, Vengrijos piliečiams).

Kai kurie ES piliečiai iniciatyvai paremti taip pat gali naudotis elektronine atpažintimi.

Duomenų reikalavimai pagal šalis

Surinkus reikiamą parašų skaičių, jūsų surinktus duomenis patvirtins kiekvienos šalies institucijos. Visi pritarimo pareiškimai, kuriuose yra klaidingų duomenų, nebus laikomi galiojančiais.

 

Kokio amžiaus turiu sulaukti, kad galėčiau pritarti iniciatyvai?

Turite būti sulaukęs tokio amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

Daugumoje ES šalių tai yra 18 metų, išskyrus:

Austriją ir Maltą, kuriose balsavimo teisė įgyjama sulaukus 16 metų

Graikiją, kurioje balsavimo teisė įgyjama sulaukus 17 metų.

Tačiau kai kurios šalys gali nuspręsti sumažinti minimalų amžių iki 16 metų.

Paskutinį kartą keista: Antradienis, 2022 gegužės 17, 10:17