2.8. Tolesni veiksmai

Teisės aktai

Jei Komisija mano, kad teisės aktas yra tinkamas atsakymas į jūsų iniciatyvą, ji pradeda rengti oficialų pasiūlymą. Tam gali prireikti parengiamųjų veiksmų, kaip antai viešųjų konsultacijų, poveikio vertinimo ir t.t. Komisijai priėmus, pasiūlymas teikiamas Europos Parlamentui ir ES Tarybai (arba, kai kuriais atvejais, tik Tarybai), kurie turi jį priimti, kad jis taptų teisės aktu.


Kiti veiksmai

Komisija neprivalo siūlyti teisės akto. Net jei į iniciatyvą reaguojama teigiamai, tinkamiausia su ja susijusi tolesnė veikla gali būti nesusijusi su teisėkūra. Yra daug kitų priemonių, kurios gali būti tinkamesnės.


Tolesni veiksmai

Europos Parlamentas taip pat gali įvertinti priemones, kurių ėmėsi Komisija.

Paskutinį kartą keista: Penktadienis, 2022 gegužės 13, 14:35