2.5. 4 žingsnis. Surinktus pritarimo pareiškimus pateikite tikrinti

Jei per 12 mėnesių jums pavyksta surinkti pakankamai parašų, sugrupuokite juos pagal tautybę ir nusiųskite patikrinti kiekvienos ES šalies kompetentingoms institucijoms.

Jūs turite tai atlikti ne ilgiau kaip per 3 mėnesius.

Po to institucijos turi ne ilgiau kaip per 3 mėnesius patikrinti, kurie pritarimo pareiškimai galioja (jos jums išduos pažymėjimą).


PATARIMAS. Jei pritarimo pareiškimams rinkti naudojatės Komisijos centrine internetine sistema, taip pat galite naudotis mūsų saugia keitimosi rinkmenomis sistema pareiškimams (surinktiems popieriuje ir internetu) perduoti nacionalinėms valdžios institucijoms. Mes pasirūpiname šiuo perdavimu.

Daugiau apie pritarimo pareiškimų tikrinimą.

Paskutinį kartą keista: Penktadienis, 2022 gegužės 13, 14:28