2.3. 2 žingsnis. Užregistruokite savo iniciatyvą

Prieš pradėdami rinkti parašus savo iniciatyvai, turite paprašyti Komisijos ją užregistruoti.

Kad galėtumėte tai padaryti, turėsite:

sukurti organizatoriaus paskyrą. Ją naudosite savo iniciatyvai tvarkyti ir ryšiams su Komisija palaikyti per visą iniciatyvos gyvavimo ciklą.
pateikite iniciatyvos aprašą viena iš oficialiųjų ES kalbų (taip pat išsamią informaciją ir susijusius dokumentus apie organizatorių grupę, gautą finansavimą ir t. t.)

Komisija neprivalo registruoti visų iniciatyvų. Ji registruoja tik tas iniciatyvas, kurios atitinka tam tikrus kriterijus.
Po to, kai kreipsitės dėl iniciatyvos užregistravimo, įvertinsime, ar ją priimti, ar ne.
Jūs gausite atsakymą per 2 mėnesius (arba kartais per 4 mėnesius).
Jei sutinkame, kad jūsų iniciatyva būtų užregistruota, ji bus paskelbta čia.

Paskutinį kartą keista: Penktadienis, 2022 gegužės 13, 14:15