2.1. Kaip parengti Europos piliečių iniciatyvą?

Prieš pradedant iniciatyvą, reikia sukurti organizatorių grupę.

Ją turėtų sudaryti bent 7 ES piliečiai, gyvenantys bent 7 skirtingose ES šalyse. Jie neturi būti 7 skirtingų šalių piliečiai, bet turi būti sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose jų šalyje.

Tuomet turite Komisijai pateikti registracijos prašymą. Prieš registruodama jūsų pasiūlytą iniciatyvą Komisija patikrins tam tikrus teisinius kriterijus, visų pirma, ar jūsų pasiūlymas priklauso sričiai, kurioje ji turi įgaliojimus veikti.

Užregistravus jūsų iniciatyvą galite nustatyti piliečių pritarimo pareiškimų rinkimo visoje ES pradžios datą.


Last modified: Monday, 30 May 2022, 10:50 AM