1.1. Kas yra Europos piliečių iniciatyva?

Europos piliečių iniciatyva

Jūsų priemonė Europos politikai formuotiEuropos piliečių iniciatyva – tai galimybė tiesiogiai dalyvauti Europos demokratiniame procese. Ji suteikia jums daugiau galių paveikti Europos Sąjungos politiką, kuri svarbi jūsų gyvenimui.

Europos piliečių iniciatyva - unikali. Tai pirma priemonė, suteikianti galimybę kelių ES šalių piliečiams suvienyti jėgas siekiant bendro tikslo ir pasiūlyti konkrečių teisinių pakeitimų. Kaip ES pilietis galite:


  prisijungti prie iniciatyvą rengiančių organizatorių grupės
    arba
  paremti jau paskelbtą iniciatyvą

Kad iniciatyvą būtų galima pradėti, reikia 7 ES piliečių, gyvenančių bent 7 skirtingose valstybėse narėse ir sulaukusių amžiaus, nuo kurio galima balsuoti. Kai iniciatyva paremiama 1 milijonu parašų, Europos Komisija sprendžia, kokių tolesnių veiksmų imtis.Daugiau informacijos apie Europos piliečių iniciatyvą gali rasti čia.

Последнее изменение: Четверг, 27 октября 2022, 12:49