Sveiki apsilankę!

Siekdama prisidėti prie Lietuvos Respublikos piliečių informavimo, pilietiškumo ugdymo ir didesnio rinkėjų įsitraukimo į politinį gyvenimą, Vyriausioji rinkimų komisija sukūrė specialią mokymo posistemę, kuri skirta gilinti žinias apie Lietuvos Respublikoje organizuojamus rinkimus.

Maloniai kviečiame išbandyti šią mokymų platformą, susipažinti su rinkimų organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, sužinoti pagrindines rinkimų organizavimo priemones bei pasitikrinti jau turimas žinias apie Lietuvoje organizuojamus rinkimus.  

Šios posistemės sukūrimo darbai finansuojami  įgyvendinant projektą „Skaidrūs rinkimai" (projekto kodas Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0017), pateiktą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas".

ESFA logo


Jeigu ekrane matomas vaizdas yra prastos kokybės, paspauskite po filmuku esančią nustatymų ikoną (Nustatymų ikona) ir pasirinkite aukštesnės kokybės vaizdo nustatymus.Paskutinį kartą keista: Trečiadienis, 2021 sausio 27, 11:41